• FaceBook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • het Verrassende Platteland van Cuijk
  • VVV
  • LandvanCuijk
  • Ons Plattelands Rondje

Vijf eeuwen De Barendonk

Liesbeth en Jan Hermanussen-Thijssen hebben in 1996 een recreatieve bestemming gegeven aan het 50 hectare grote landgoed dat al sinds 1842 familiebezit is. Toen kocht Adrianus Thijssen het statige huis en de omliggende landerijen aan.

Uit de Middeleeuwen (1484)

Maar de feitelijke geschiedenis is ouder en reikt tot in de middeleeuwen met een eerste vermelding in 1484. Hoe het huis er destijds heeft uitgezien is niet bekend. De huidige uiterlijke verschijningsvorm van het voorhuis dateert van begin 17de eeuw.

Een adellijk huis

Het huis is gebouwd op een terp, zodat de bewoners droge voeten hielden als de Maas het wassende water niet snel genoeg kon afvoeren. In 1796 is het huis voor het laatst herbouwd, nadat Franse soldaten er op een verschrikkelijke manier hadden huisgehouden. Rond 1850 heeft de bekende geograaf Van der Aa de hoeve omschreven als "een adellijk huis in het Land van Cuijk, gelegen een kwartier gaans zuidwest van Beers en driekwart uur noordoost van Mill".

Landschappelijke eenheid

Samen met de landgoederen Hiersenhof, Ossenbroek en Tongelaar vormt De Barendonk een landschappelijke eenheid, die zo kenmerkend is voor dit gebied ten zuiden van Nijmegen. Een fascinerende afwisseling van bossen, beken, weilanden, wielen (kolken ontstaan na dijkdoorbraak en overstroming van de Maas), boomgaarden en bouwlanden. Een fascinerende afwisseling van bijzondere natuurlijke schoonheid ontstaan in de loop der eeuwen.

Landgoed de Barendonk heeft van oudsher een agrarische achtergrond: na de 2e wereldoorlog was het een fruitbedrijf met wat melkkoeien en akkerbouw. In de zeventiger jaren werd het fruit vervangen door melkvee, wat nu nog steeds de hoofdbron van inkomsten is van ons. De melkkoeien zijn gehuisvest in moderne loopstallen en worden gemolken door een Lely astronaut melkrobot.

Hier verblijven is een genot voor alle zintuigen. Een genot dat de gastheer en de gastvrouw van landgoed De Barendonk graag met u willen delen. Kom naar De Barendonk en ontdek zelf de natuurlijke, cultuurhistorische en traditionele rijkdom van Het land van Cuijk.

Grandioos feestelijk Openluchtspel Landgoed de Barendonk

In 2012 vierde familie Thijssen het 170 jarig familiebezit van landgoed de Barendonk. Een grandioos en spectaculair openluchtspel vond plaats op 14 en 15 juli 2012. Sfeervol en vol enthousiasme werden de scenes gespeeld; de vele verenigingen en deelnemers smeden de afwisselende scenes aan elkaar.

Met live muziek van een Haags ensemble PaMaLoHa, zaterdag met fraaie belichting en zondag in een warm zonnetje. Met o.a de medewerking van het Beerse Anthonius Gilde, De Ouderentoneelvereniging Beers, de Toneelvereniging de Ghesellen van Sint Maerten, het jachtgezelschap “de Ossenbroek”, de Veluwe Hunt, de Peeltuffers en vele andere vrijwilligers werd er een Openluchtspel opgevoerd in diverse scenes.

170 Jaar geschiedenis kwam tot leven! Een zeer sfeervol en succesvol jubileum waar wij alle deelnemers, vrijwilligers en sponsoren hartelijk voor willen bedanken. Het was onvergetelijk!!

Namens familie Thijssen, Gert en Ank Thijssen en Liesbeth en Jan Hermanussen-Thijssen